Leerlingenraad 2022-2023

De leerlingenraad voor 2022-2023 is gekozen!
De leerlingenraad van de Pieter Wijtenschool bestaat uit acht leerlingen die alle kinderen van de school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad, afkomstig uit de groepen 5, 6, 7 en 8, zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. 

Iedere zes weken komt de leerlingenraad bijeen samen met de directeur om te vergaderen. Ze bespreken samen wat er beter zou kunnen op school. Dan doen ze aan de hand van door andere leerlingen ingebrachte ideeën. De actiepunten die voortkomen uit de vergadering van de leerlingenraad worden ook meegenomen in de teamvergadering van de school.
Daarnaast nemen ze deel in een commissie met ouders en leerkrachten voor de organisatie van sinterklaas, kerst, carnaval of schoolreis.

Deelnemen aan een leerlingenraad is leerzaam. Leerlingen leren er dat je invloed kunt uitoefenen op zaken die je dagelijks aangaan. Een leerlingenraad vergroot leerlingbetrokkenheid. Ze hebben meer invloed op dingen die op school gebeuren en voelen zich er verantwoordelijker voor.
Leerlingen leren ook dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen. Zo leren ze te om te denken vanuit de belangen van álle leerlingen: het algemeen belang.