Oudervereniging

Onze oudervereniging (OV) bestaat uit 11 leden. Dit zijn 11 personen die minimaal één kind op de Pieter Wijten school hebben zitten. Het doel van de OV is om de kinderen een leuke schooltijd te bezorgen. Dit doen we door gedurende het schooljaar diverse activiteiten te organiseren die de leerkrachten er niet allemaal bij kunnen doen. Denk aan Sinterklaas/ Kerst/Nieuwjaarsborrel/Carnaval etc. Alles gaat in onderling overleg met de leerkrachten. Ook houdt de OV rekening met wat de leerlingenraad van de school belangrijk vindt.
 
Gezamenlijk streven we ernaar dat alle kinderen bij het verlaten van de school terugkijken op een leuke en gezellige basisschooltijd op de Pieter Wijten school!
 
Tijdens het schooljaar vergadert de OV ongeveer vier keer per jaar. U kunt de data terugvinden in de schoolkalender. Een keer per jaar is er een jaarvergadering, dan zijn alle ouders van harte uitgenodigd.
 
Voor meer informatie, neem contact op met:
Francoise: francoisedumoulin@kpnmail.nl
Laura: laurawaalwijk@hotmail.com
 
Oudervereniging schooljaar 2022/2023

Francoise Dumoulin (voorzitter)
Laura Honcoop (voorzitter)
Mariska Timmermans (penningmeester)
Linda de Gouw (secretaris)
Peggy van Aarle
Rianne Mans
Chantal Oostrum
Maaike Beerens
Rosetta Parijs
Angelique Kivits
Danielle Ros