Over onze school

Geschiedenis

De Pieter Wijten school opende haar deuren in 1970 en dankt haar naam aan de Waalwijker Pieter Wijten.
 
Pieter Wijten werd geboren op 20 september 1839. Hij woonde in een groot herenhuis in het centrum van Waalwijk en leidde daar een stil en teruggetrokken leven. Pieter was een rijke bierbrouwer en had geen naaste familie. Met politiek en gemeentelijke aangelegenheden bemoeide hij zich niet. Wel steunde hij alle mogelijke doelen. Zo schonk hij grond aan de broeders van de St. Jansparochie, bekostigde hij het koperen dak van de St. Janskerk en werd de inmiddels gesloopte oude Antoniuskerk mede door zijn goede gaven werkelijkheid.
 
Ook in het mogelijk maken van katholiek lager onderwijs heeft Pieter Wijten een groot aandeel gehad. Dankzij hem werd de St. Petrusschool gebouwd, de eerste Katholieke Lagere School voor jongens in Waalwijk.
 
Pieter Wijten stierf op 12 februari 1920 en schonk zijn bezittingen aan de Waalwijkse kloostergemeenschap. Gezien zijn betekenis voor de Waalwijkse (katholieke) geloofsgemeenschap werd besloten de in 1970 opgerichte school naar hem te vernoemen. In het jaar 1986 fuseerde de school met de in dezelfde wijk gelegen Rk. basisschool Burg. Moonen.
 

Keurmerk ‘goed’

Met trots kunnen we melden dan de Pieter Wijten school als enige school in Waalwijk door de onderwijsinspectie is beoordeeld met ‘goed’. Dit houdt in dat wij voldoen aan de richtlijnen voor goed onderwijs.
 
U leest het volledige inspectierapport hier
 

Niveau-overstijgend onderwijs

Basisschool Pieter Wijten is een kleinschalige basisschool. Dit kleinschalige karakter maakt ons uniek in Waalwijk, maar het is vooral onze onderwijsvorm die ons onderscheidt van andere basisscholen. Op onze school hebben wij een duidelijke visie: elk kind is een belofte.
Wij geloven dan ook dat ieder kind de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau. Alleen op deze manier is er ruimte om talenten te laten groeien én bloeien. Zodat een kind vervolgens vaardig, aardig en waardig kan deelnemen aan een steeds veranderende samenleving. Daarom bieden wij niveau-overstijgend onderwijs.
 
Niveau-overstijgend onderwijs houdt in dat leerlingen niet gebonden zijn aan hun eigen klas en docent, maar de lessen volgen op hun eigen niveau. De leerlingen volgen tot medio groep vijf eenzelfde aanbod, met extra ondersteuning waar nodig. Daarna (van medio groep 5 t/m groep 8) gaan zij conform hun niveau verder. Dit betekent dat uw kind zijn taal bijvoorbeeld op groep 6 niveau volgt, terwijl het met rekenen al met groep 7 meekan. Op deze manier kan ieder kind meekomen met de te volgen lessen.
 
De niveau-overstijgende klassen zijn een mix van leerlingen uit groep 6 t/m 8, wat ook het sociale aspect ten goede komt. Jong leert van oud en oud leert van jong. In deze ons-kent-ons-cultuur krijgt uw kind alle ruimte om te groeien én te bloeien.
 

Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Op dit moment wordt op dertien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

De naam van de stichting is ook haar motto: Leer Rijk! Een advies aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen, waarmee duidelijk wordt hoe de stichting de ontwikkeling van zowel de kinderen die de aangesloten scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag ziet. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!
 
Kijk voor meer informatie op www.leerrijk.nl