BVL

Sinds 2012 is de Pieter Wijten school in bezit van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Hieronder leest u wat dit precies inhoudt.
 
Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant, waarmee scholen en gemeenten een helpende hand wordt geboden om structureel en meer op de praktijk van alledag gerichte verkeerseducatie te geven.

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland helaas honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Het is daarom belangrijk dat ze leren om veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Dit Label, met het beeldmerk Seef de Zebra, toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.
 

Structuur bezig met verkeersveiligheid

Het BVL is dus een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid van de Pieter Wijten school. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving, bijvoorbeeld door de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk te maken. 
 
De BVL-werkgroep van onze school werkt samen met andere BVL-scholen, gemeente, politie, VVN en andere particuliere organisaties. BVL-commissieleden beoordelen en controleren de scholen. De BVL-commissie bestaat uit een voorzitter, auditors en/of aspirant-auditor(s). De rol van de commissie is om scholen die deelnemen aan het BVL, op een aantal momenten te toetsen. Jaarlijks wordt er door de commissie getoetst op school of er nog voldaan wordt aan de eisen die worden gesteld. Wanneer dit het geval is, behoudt de school het Label.
 

Verkeersactiviteiten 

Verkeersactiviteiten op de Pieter Wijten school zijn onder andere:
 
 • De actie: De scholen zijn weer begonnen
 • Fietsverlichtingsactie i.s.m. met een fietsenmaker
 • Fietscontrole van groep 7 voor het praktisch verkeersexamen
 • Pleintje Verkeer
 • Dode Hoekproject
 • Verkeersprojectweek
 • Streetwiseproject van de ANWB
 • Skeeler-Clinic/step clinic
 

Verkeersafspraken rond de school

 
 • Parkeren mag alleen in de toegestane parkeervakken
Hierdoor ontstaat er voor kinderen/ouders en vooral voor de brigadiers een beter overzicht op het doorgaande verkeer op de Eikenlaan. Wij verzoeken u dringend om deze afspraak te respecteren. Veiligheid voor alles!
 
In de toekomst is ons een zogenaamde kiss-and-ride zone toegezegd. Zolang deze nog niet aanwezig is, dient u te stoppen in de daarvoor bestemde parkeervakken.
Worden uw kinderen door iemand anders opgehaald, wilt u hen dan ook op de hoogte brengen van deze parkeerafspraken?
 • Fluorescerende hesjes
Wanneer de kinderen tijdens activiteiten van school met de fiets of lopend aan het verkeer deelnemen, krijgen de kinderen fluorescerende hesjes aan van school.
 • Vervoer leerlingen
Voor het vervoer van kinderen in de auto tijdens activiteiten van school, zoals excursies, schoolreisje e.d., verzoeken wij u om de autogordels te gebruiken. Wanneer u wilt dat uw kind in een autostoel/zitverhoger komt te zitten, geef deze dan mee aan de ouder waarmee uw kind meerijdt.
 
Graag bovenstaande afspraken naleven en doorgeven aan de oppas van uw kinderen!