Gezonde school

Basisschool Pieter Wijten voelt zich verantwoordelijk om samen met ouders te zorgen voor de gezondheid van onze leerlingen. We doen ons best om te zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en een fris klimaat. Ook hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Dit vinden we belangrijk, want al deze zaken dragen bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties, minder verzuim en minder schooluitval. 
 

Welbevinden leerlingen

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het ‘Welbevinden’. Leerlingen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over sociale en emotionele vaardigheden jaarlijks aan bod te laten komen. Dat doen we dan ook veelvuldig door in en buiten de lessen aandacht te besteden aan onderwerpen als gevoelens (hoe hiermee om te gaan), inzetten van persoonlijke kwaliteiten, accepteren van verschillen, samenwerken, conflicten oplossen en meer. 
 

Natuurlijk gezond! Dat smaakt altijd!

Wij zien het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat onze leerlingen gezond eten. Daarom willen we u vragen om gezond eten en drinken en een gezond tussendoortje (fruit of groente) mee te geven. Voor de kleine pauze volstaat fruit en een beker met gezond drinken. Voor de lunch brengt u kind zelf brood met gezond beleg en eventueel gezond drinken mee. Daarnaast mag u uw kind een gezonde snack meegeven. Wilt u uw kind alstublieft geen extra snoep of koek meegeven? 
Tot slot adviseren we om lunch, fruit en drinken in een koeltasje met koelelement te doen, zodat het lekker koel blijft (zeker op warme dagen). De school beschikt namelijk niet over voldoende koelkastruimte. 
 

Rookvrije school

Ons schoolterrein moet volgens de wet rookvrij zijn. Dit betekent dat niemand rookt op het schoolterrein of in het zicht van de leerlingen. Hiebij maken we geen onderscheid tussen sigaretten, e-sigaretten of shisha-pennen. 
 
Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor onze leerlingen en het personeel belangrijk. Dit past natuurlijk ook goed bij de gezonde school die wij nastreven.
 

Traktaties

Wie jarig is trakteert! Uiteraard geldt dit ook op de Pieter Wijten school. Toch willen we u wel graag verzoeken om uw kind een gezonde lekkernij te laten trakteren. Let hierbij ook op de veiligheid (stikgevaar e.d.). 
 
Met bovenstaande regels blijft onze school, en daarmee ook uw kind, gezond! Dank alvast voor uw medewerking.